Trang chủ / Thị trường / Bảo hiểm / Hơn 11,2 triệu lao động được giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động
NHỮNG THÀNH TỰU TIÊU BIỂU CỦA NGÀNH Y TẾ NĂM 2018

Hơn 11,2 triệu lao động được giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Trên 375.000 doanh nghiệp với hơn 11,2 triệu người lao động được hỗ trợ từ chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng.

Ngày 20.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết ngành BHXH đã hoàn thành việc giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giúp doanh nghiệp (DN) có thêm điều kiện hỗ trợ người lao động (NLĐ) phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, đã có trên 375.000 DN với hơn 11,2 triệu NLĐ được hỗ trợ từ chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7.2021 – 6.2022) với số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng.

Để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, BHXH các tỉnh, TP cũng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất; giải quyết chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; xác nhận các danh sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ NLĐ ngừng việc; hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định.

Nguồn: T.Hằng (THANH NIÊN)