Trang chủ / Thị trường / Ngân hàng / Sửa đổi nội dung Giấy phép của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Sửa đổi nội dung Giấy phép của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 1382/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được sửa đổi như sau:
“Điều 2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là 12.035.904.740.000 đồng (Mười hai ngìn không trăm ba lăm tỷ chín trăm linh tư triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)”.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định số 22/QĐ-NHNN ngày 14/01/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2021.

Báo cáo kinh doanh nửa đầu năm 2021 cho thấy, tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đạt gần 14.300 tỷ đồng, trong đó tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng tốt. Chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể, xuống mức thấp hơn cuối năm 2020.

Cùng với đó, huy động vốn từ dân cư và các tổ chức vượt 221.500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 2.000 tỷ đồng, hoàn thành gần 2/3 kế hoạch cả năm./

Nguồn: Phương Mai/BNEWS/TTXVN