Trang chủ / Thị trường / Bảo hiểm / TP.HCM: BHXH thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ảnh hưởng do dịch Covid-19

TP.HCM: BHXH thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ngày 10.9, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông tin về tình hình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị Quyết 68/2021 của Chính phủ.

Thứ nhất, chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất. Theo Nghị quyết 68, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4.2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4.2021 thì doanh nghiệp và người lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Thực hiện chính sách hỗ trợ này, tính đến ngày 7.9, BHXH TP.HCM đã giải quyết cho 191 đơn vị với 37.310 lao động nộp hồ sơ. Đồng thời, BHXH TP.HCM đã giải quyết cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền 290,2 tỉ đồng.

Thứ hai, chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1.7.2021 đến ngày 30.6.2022.

BHXH TP.HCM thông tin, đơn vị đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 101.356 đơn vị, số lao động hơn 2,3 triệu người với số tiền 1.061 tỉ đồng.

Thứ ba, chính sách xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Với chính sách này, BHXH TP.HCM cho hay, tính đến ngày 7.9, đơn vị đã phối hợp với cơ quan LĐ-TB-XH xác nhận cho 19.657 đơn vị với 296.640 người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động; người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp để được nhận hỗ trợ từ 1,8 – 3,7 triệu đồng.

Nguồn: Phạm Thu Ngân (THANH NIÊN)